Khác biệt giữa các bản “Vincent Martella”

Vincent Martella sinh ở thành phố Rochester, New York và là một người Mỹ gốc Ý. Hiện nay cậu sống tại DeLand, Florida cùng với bố mẹ và 3 người em nhỏ và đã tốt nghiệp trường Trung học DeLand trong năm 2011.
 
==== VaiDanh diễnsách phim ảnh ====
{| class="wikitable"
Phim