Khác biệt giữa các bản “Tập tin:Aveyond 2 logo.png”

không có tóm lược sửa đổi
(Tập tin này đang đề nghị xóa theo WP:XT. (TW))
{{Mô tả sử dụng hợp lý
{{thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép|ngày=30|tháng=01|năm=2011}}
|Bài= Aveyond 2 Ean's Quest
|Mô tả= logo của game
|Nguồn= amaranth
|Phần sử dụng= trong wiki
|Phân giải thấp=
|Mục đích= thông tin thêm cho game
|Thay thế=
|Thông tin khác=
}}
279

lần sửa đổi