Khác biệt giữa các bản “Tập tin:Aveyond logo.jpg”

không có tóm lược sửa đổi
(Tập tin này đang đề nghị xóa theo WP:XT. (TW))
{{Mô tả sử dụng hợp lý
{{thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép|ngày=30|tháng=01|năm=2011}}
|Bài= Aveyond 1 Rhen's Quest
|Mô tả= Cho bài Aveyond 1 Rhen's Quest
|Nguồn=© Amaranth Games. Hình chụp từ trò chơi Aveyond 1 Rhen's Quest
|Phần sử dụng= Toàn hình
|Phân giải thấp= Có
|Mục đích=<li>Hình dùng để mô tả cho bài Aveyond 1 Rhen's Quest</li><li>Hình không làm ảnh hưởng đến việc phân phối tác phẩm</li>
|Thay thế=Đây là hình chụp từ trò chơi nên không thể thay thế vì bản quyền thuộc về nhà phát triển và phát hành của trò chơi.
|Thông tin khác=
}}
== Giấy phép ==
{{Non-free game screenshot|Windows}}