Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vi khuẩn Gram âm”

không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Gram âm''' là tên tập hợp các loại [[vi trùngkhuẩn]] không giữ được [[tinh thể tím]] khi cho phảmphản ứng với hoá chất thử nghiệm theo tiêu chuẩn [[nhuộm Gram]]. Tiêu chuẩn này được dùng để phân loạidạng vi trùng:khuẩn làm hai loại ''Gram âm'' hay ''[[Gram dương]]'' - dựa theo khác biệt của vỏ tế bào.
 
Trong khi vi khuẩn Gram dương giữ sắc xanh sau khi rửa qua rượu, vi khuẩn gram âm thì không - và hóa sắc đỏ hay hồng.
 
{{đang dịch}}
 
'''Gram-negative''' [[bacteria]] are those that do not retain [[crystal violet]] dye in the [[Gram staining]] protocol. [[Gram-positive]] bacteria will retain the dark blue [[dye]] after an [[alcohol]] wash, whereas Gram-negative bacteria do not. In a Gram stain test, a [[counterstain]] is added after the crystal violet, which colors all Gram-negative bacteria a red or pink color. The test itself is useful in classifying two distinctly different types of bacteria based on structural differences in their [[cell wall]]s.
 
Many species of Gram-negative bacteria are [[Pathogen|pathogenic]], meaning they can cause disease in a host organism. This pathogenic capability is usually associated with certain components of Gram-negative cell walls, in particular the [[lipopolysaccharide]] (also known as LPS or [[endotoxin]]) layer.