Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiếu Thành Kính Hoàng hậu”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|succession= [[Thái tử phi]] [[nhà Minh|Đại Minh]]
|reign= [[1487]]
|predecessor= <font color = "grey">[[HồNgô Thiệnhoàng Tườnghậu (Minh Hiến Tông)|Thái tử phi HồNgô thị]]</font>
|successor= <font color="blue">[[Quách phi (Minh Quang Tông)|Cung Tĩnh Thái tử phi]]</font>
|succession1= [[Hoàng hậu]] [[nhà Minh|Đại Minh]]