Khác biệt giữa các bản “Tập tin:AP.jpg”

không có tóm lược sửa đổi
(Tập tin này đang đề nghị xóa theo WP:XT. (TW))
{{PD-link}}
{{thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép|ngày=30|tháng=01|năm=2011}}
{{Mô tả sử dụng hợp lý
|Bài= Ahriman's Prophecy
|Mô tả= logo của game
|Nguồn= amaranthia games bởi amada fitch
|Phần sử dụng= trong wiki, trong Ahriman's Prophecy
|Phân giải thấp=
|Mục đích= thông tin thêm cho game
|Thay thế= khong có khả năng
|Thông tin khác= không có gì thêm
}}
279

lần sửa đổi