Khác biệt giữa các bản “Lee Jun-ho (ca sĩ)”

 
==Chương trình thực tế==
 
{| class="wikitable"
|'''Năm'''
|Với SNSD, SHINee, 2PM, 2AM
|-
| rowspan="78" |2010
|Let’s go! Dream Team Season 2
|KBS2
|Ep 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 37, 38, 39, 40, 43, '''''57, 59 (cả 2PM tham gia)'''''
|-
|Yoo Hee Yeol’s Sketchbook
|KBS
|Với 2PM quảng bá ''“Heart beat”''
|-
|Sebakwi
|Khuntoria (ep 3, ep 30, 31, 32, 33, 36, 51, 54)
|-
| rowspan="34" |2011
|Let’s go! Dream Team Season 2
|KBS2
|'''''Ep 91 cả 2PM tham gia,''''' 107
|-
|Entertainment Weekly Star Date
|SBS
|Với 2PM quảng bá ''“Hands up”''
|-
|2PM Show
|Với Kim So-eun
|-
| rowspan="810" |2013
|A Song For You From 2PM
|KBS
|
|-
|Yoo Hee Yeol’s Sketchbook
|KBS
|Với 2PM quảng bá album “Grown”
|-
|Entertainment Weekly Guerilla Date
|
|Với 2PM quảng bá album “Grown”
|-
|The Human Condition (Cuộc sống không có điện)
|Ep 151, 152
|-
|Beatles Code Season 2  
|
|Ep 63
|-
|Entertanment Weekly
|SBS
|Với 2PM
|-
|Entertanment Weekly
|SBS
|Twenty promo
|-
|Với Kim Woo Bin và anh quản lý
|-
| rowspan="23" |2016
|Running man
|SBS
|Ep 240
|-
|Future Diary
|MBC
|Ep 7 (với Taecyeon from 2PM)
|-
|Running man
|-
|Entertanment Weekly
|SBS
|Quảng bá phim “Good Manager”
|}
31

lần sửa đổi