Khác biệt giữa các bản “Tập tin:Aveyond 1 logo.png”

{{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài= Aveyond 1 Rhen's Quest |Mô tả= Cho bài Aveyond 1 Rhen's Quest |Nguồn=© Amaranth Games. Hình chụp từ trò chơi Aveyond 1 Rhen's Quest |Phần sử dụng= Toàn hình |Phân giải thấp= Có |Mục đ�
({{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài= Aveyond 1 Rhen's Quest |Mô tả= Cho bài Aveyond 1 Rhen's Quest |Nguồn=© Amaranth Games. Hình chụp từ trò chơi Aveyond 1 Rhen's Quest |Phần sử dụng= Toàn hình |Phân giải thấp= Có |Mục đ�)
 
(Không có sự khác biệt)
279

lần sửa đổi