Khác biệt giữa các bản “Lee Jun-ho (ca sĩ)”

|SBS
|Quảng bá phim “Good Manager”
|}
 
'''Giải thưởng và đề cử'''
{| class="wikitable"
|'''Năm'''
|'''Giải'''
|'''Hạng mục'''
|'''Tên'''
|'''Kết quả'''
|-
|2015
|52<sup>nd</sup> Grand Bell Awards
|Popularity Awards (Giải thưởng dành cho nghệ sĩ được quan tâm nhất của năm)
|Twenty
|Đề cử
|-
|2013
|Buil Film Awards
|Best New Actor
|Colds eyes
|Đề cử
|-
|2016
|Japan’s 2015 Golden Disc Awards
|BEST 3 ALBUM
|SO GOOD
|'''Đoạt giải'''
|-
| rowspan="2" |2018
| rowspan="2" |KBS Drama Awards 2017
|Best Couple Award
|Chief Kim
|'''Đoạt giải''' cùng với Namgoong Min
|-
|Excellence in Acting (Males, Mid- Length)
|Chief Kim
|'''Đoạt giải'''
|}