Khác biệt giữa các bản “Huân chương Chiến công”

không có tóm lược sửa đổi
'''Huân chương Chiến công''' là huân chương của Nhà nước [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] (nay là [[Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam]]) tặng cho những đơn vị và cá nhân trong các [[Lượng lượng vũ trang nhân dân]] lập được chiến công. Đặt ra lần đầu theo sắc lệnh số 50-SL ngày 15 tháng 5 năm 1947 của Chủ tịch [[Hồ Chí Minh]]; quyết định thưởng do Chủ tịch nước ký. Huân chương Chiến công có ba hạng: nhất, nhì, ba. Vào những dịp tổng kết, nhà nước còn tặng Huân chương Chiến công cho những đơn vị và cá nhân có nhiều công lao trong sự nghiệp xây dựng [[Quân đội]], củng cố quốc phòng. Trong thang bậc khen thưởng, Huân chương Chiến công ở dưới [[Huân chương Quân công]]. Trong [[kháng chiến chống Pháp]], Huân chương Chiến công còn gọi là Huân chương Chiến sỹ.
 
[[Hình:Huan-chuong-Chien-cong.jpg|nhỏ|giữa|Huân chương Chiến công hạng nhất với ba sao trên dải và cuống. Có hai sao là hạng nhì, một sao là hạng ba.]]
 
[[Thể loại:Huân chương và huy chương Việt Nam]]