Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
[[Thể loại:Người Thái Bình]]
[[Thể loại:Quan nhà Nguyễn]]
[[Thể loại:PhongTướng lĩnh phong trào Cần Vương]]
{{Thời gian sống|Sinh=1846|Mất=1888}}