Khác biệt giữa các bản “Yên Phong, Yên Mô”

không có tóm lược sửa đổi
Địa giới hành chính:
*Phía đông giáp xã [[Khánh Ninh, Yên Khánh]]
*Phía nam giáp xã [[Yên Từ, Yên Mô]]
*Phía tây giáp xã [[Yên Phú, Yên Mô]]
*Phía bắc giáp xã [[Yên Thịnh, Yên Mô]]
==Xem thêm==
*[http://www.monre.gov.vn/monrenet/default.aspx?tabid=239&ItemID=30201 Danh mục địa danh các đơn vị hành chính thể hiện trên bản đồ - Địa danh hành chính thể hiện trên bản đồ tỉnh Ninh Bình]