Khác biệt giữa các bản “Cache (tin học)”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã khóa “Cache (tin học)” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 07:51, ngày 14 tháng 3 năm 2018 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 07:51, ngày 14 tháng 3 năm 2018 (UTC))))
|publisher=Merriam-Webster, Incorporated
|work=Merriam-Webster Online Dictionary
|accessdate=ngày 2 tháng 5 năm 2011}}</ref>) là bộ nhớ đệm chứa dữ liệu, các dữ liệu được nằm chờ yêu cầu từ ứng dụng hoặc phần cứng. Dữ liệu được chứa trong cache có thể là kết quả của tính toán trước đó, hoặc là sự trùng lặp dữ liệu được lưu trữ ở một nơi khác. abcd đ
 
== Cách vận hành ==
Người dùng vô danh