Khác biệt giữa các bản “Jeffrey Dean Morgan”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| name = Jeffrey Dean Morgan
| image = Jeffrey Dean Morgan by Gage Skidmore 2.jpg
| imagesize = 200px
| caption = Morgan tại [[San Diego Comic-Con]] năm 2017
| birth_date = {{birth date and age|1966|04|22}}