Khác biệt giữa các bản “Phan Thị Thanh Nhàn”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| education = <!-- Học vấn -->
| alma_mater = <!-- Bằng cấp -->
| period = 1963-nay
| genre = <!-- Thể loại -->
| subject = <!-- Chủ đề -->