Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kathleen Turner”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|ALTERNATIVE NAMES = Turner, Mary Kathleen
|SHORT DESCRIPTION = Actress
|DATE OF BIRTH = ngày 19 tháng 6 năm 1954
|PLACE OF BIRTH = [[Springfield, Missouri]]
|DATE OF DEATH =