Khác biệt giữa các bản “Lee Jun-ho (ca sĩ)”

|Junho (2PM)
|EL MUSIC STUDIO
|}
'''Đóng góp của Junho trong album của 2PM'''
{| class="wikitable"
|'''Tên Album'''
|'''Tên Bài hát'''
|'''Viết lời'''
|'''Viết nhạc'''
|'''Thời gian phát hành'''
|-
|1.     Hands up
|Give it to me
|Junho (2PM)
|Hong Ji Sang
|20/06/2011
|-
| rowspan="3" |2.     Grown
|Zero Point
| colspan="2" |Hong Ji Sang, Lee Junho
| rowspan="3" |06/05/2013
|-
|Go Back
| colspan="2" |Hong Ji Sang, Lee Junho
|-
|Love Song
| colspan="2" |Hong Ji Sang, Lee Junho
|-
|3.     No. 5
|Nobody Else
|Lee Junho
|Lee Junho, Hong Ji Sang
|15/06/2015
|-
| rowspan="3" |4.     Legend of 2PM
|This is Love
|Lee Junho, Mai Watarai, Michael Yano
|Lee Junho, Hong Ji Sang
| rowspan="3" |13/02/2013
|-
|Kimi ga Ireba
|Mai Watarai, Nice73
|Lee Junho
|-
|Forever
|Lee Junho, Shin Bong- won, Mai Watarai
|Lee Junho, Shin Bong- won
|-
|5.     Genesis of 2PM
|I Want You
|Lee Junho, Hong Ji Sang, Risa Horie, Michael Yano
|Lee Junho, Hong Ji Sang
|29/01/2014
|-
| rowspan="2" |6.     Galaxy of 2PM
|Set Me Free
|Lee Junho, Hong Ji Sang, Yu Shimoji
|Lee Junho, Hong Ji Sang
| rowspan="2" |27/04/2016
|-
|The Time We Have Spent Together
|Lee Junho, Hong Ji Sang, Natsumi, Watanabe
|Lee Junho, Hong Ji Sang
|}
 
31

lần sửa đổi