Khác biệt giữa các bản “Trường phái trừu tượng”

Tập tin:Arthur Dove, 1911-12, Based on Leaf Forms and Spaces, pastel on unidentified support. Now lost.jpg|[[:en:Arthur_Dove|Arthur Dove]], 1911–12, ''Sáng tạo trên hình lá và khoảng trống'', màu bột. Nay tranh đã thất lạc
Tập tin:Vassily Kandinsky, 1912 - Improvisation 27, Garden of Love II.jpg|[[:en:Wassily_Kandinsky|Wassily Kandinsky]], 1912, ''Ứng tác số 27'' (Vườn tình II), sơn dầu trên voan, 120.3 x 140.3 cm, [[:en:Metropolitan_Museum_of_Art|Bảo tàng Trung tâm]], New York. Trưng bày tại 1913 [[:en:Armory_Show|Triển lãm Armory]]
Tập tin:Vassily Kandinsky, 1913 - Composition 6.jpg|[[Wassily Kandinsky]], ''Sáng tác số VI'' (1913)
Tập tin:Vassily Kandinsky, 1913 - Color Study, Squares with Concentric Circles.jpg|[[Wassily Kandinsky]], ''Hình vuông với vòng tròn đồng tâm'' (1913)
Tập tin:Hilma af Klint Svanen.jpg|[[:en:Hilma_af_Klint|Hilma af Klint]], ''Svanen'' (''Thiên nga''), số 17, nhóm IX, Chùm tranh SUW, Tháng 10 1914-tháng 3 1915. Tác phẩm này chưa bao giờ được trưng bày khi Klint còn sống.
Tập tin:Theo van Doesburg Composition VII (the three graces).jpg|[[:en:Theo_van_Doesburg|Theo van Doesbur''g'']]'', [[:en:Neo-Plasticism|Neo-Plasticism]]: 1917, Sáng tạo VII (Bộ ba duyên dáng'')
Tập tin:Piet Mondrian - Lozenge Composition with Yellow, Black, Blue, Red, and Gray - 1921 - The Art Institute of Chicago.jpg|[[:en:Piet_Mondrian|Piet Mondrian]], ''Sáng tạo với vàng, đen, xanh, đỏ, và xám'', 1921, [[:en:Art_Institute_of_Chicago|Viện Mỹ thuật Chicago]]
Tập tin:Fire in the Evening.JPG|[[:en:Paul_Klee|Paul Klee]], ''Lửa đêm'', 1929
Tập tin:Carlsund Rapid (1930).jpg|[[:en:Otto_Gustaf_Carlsund|Otto Gustaf Carlsund]], ''Liên hoàn'' (1930), a [[:en:Concrete_Art|Concretetranh trường phái Cụ Artthể]] treo trong nhà hàng, Stockholm
Tập tin:Jean Messagier 'Louis IV l'apres midi' 1966.jpg|Jean Messagier, ''<nowiki/>'Chiều Louis IV''' (1966)
Tập tin:Umberto Boccioni, 1913, Dynamism of a Cyclist (Dinamismo di un ciclista), oil on canvas, 70 x 95 cm, Gianni Mattioli Collection, on long-term loan to the Peggy Guggenheim Collection, Venice.jpg|[[Umberto Boccioni]], 1913, ''Sự linh động của xe đạp'' (Dinamismo di un ciclista), sơn dầu trên voan, 70 x 95 cm, Bộ sưu tậpGianni Mattioli
Tập tin:Battle of Lights.jpg|[[Joseph Stella]], ''Quang trận, đảo Coney'', 1913, sơn dầu trên voan, 195.6 × 215.3 cm (77 × 84.75 in), Phòng tranh Đại học Yale
Tập tin:Umberto Boccioni, 1912, Elasticity (Elasticità), oil on canvas, 100 x 100 cm, Museo del Novecento.jpg|Umberto Boccioni, 1912, ''Sự co dãn'' (''Elasticità''), sơn dầu trên voan, 100 x 100 cm, [[Museo del Novecento]]
Tập tin:Juan Gris - Portrait of Pablo Picasso - Google Art Project.jpg|Juan Gris, ''Chân dung Pablo Picasso'', 1912, sơn dầu trên voan, Viện Nghệ thuật Chicago
Tập tin:Paul Cézanne 163.jpg|[[Paul Cézanne]], ''[[Quarry Bibémus]]'', 1898-1900, Bảo tàng Folkwang, Essen, Đức
Tập tin:Riteofspring.jpg|[[Ronnie Landfield]], ''Nghi lễ mùa xuân,'' 1985
Tập tin:Gardenofdelight.jpg|''Vườn địa đàng'', 1971,, 221x183 cm, được trưng bày tại Phòng tranh David Whitney, NYC, tháng 5 năm 1971
</gallery>