Khác biệt giữa các bản “Học viện Lục quân (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*08 Phòng, 02 Ban
*17 Khoa Giảng viên
|commander1 = {{QH|thiếu tướng|[[TS Hoàng Văn Minh]]}}|commander1_label = Giám đốc|commander2 = {{QH|trungthiếu tướng|[[Lê AnhQuang ThơXuân]]}}|commander2_label = Chính ủy|motto = |notable_commanders = |commander3 = |commander3_label = Tham mưu trưởng|commander4 = |commander4_label = |identification_symbol_label = |identification_symbol = |nickname = Học viện Lục quân|march = Bài hát truyền thống Nhà trường|patron = |decorations = Những phần thưởng cao quý:
* Huân chương sao vàng (2011)
*Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân (2001)
== Lãnh đạo hiện nay ==
* Giám đốc: [[Thiếu tướng]] [[Hoàng Văn Minh]]
* Chính ủy: [[Trung tướng|Thiếu tướng]] [[Lê AnhQuang ThơXuân]]
 
== Tổ chức Đảng ==
* 2005-2010, [[Lê Văn Bảy]], [[Thiếu tướng]] (2006)
* 2010-2.2015, [[Trần Xuân Bảng]], [[Trung tướng]] (2012)<ref name=":0" />
* 2.2015-nay4.2018, [[Lê Anh Thơ]], [[Trung tướng]] (2016), nguyên Phó Chính ủy [[Quân khu 5, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Quân khu 5]]<ref name=":0" />
* 4.2018- nay, [[Lê Quang Xuân]], [[Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]] (2017), nguyên Chính ủy [[Quân đoàn 3, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân đoàn 3]]
 
== Phó Giám đốc qua các thời kỳ ==
Người dùng vô danh