Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trận Lübeck”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Chất lượng kém|ngày=07
{{Chờ xóa|Dịch máy}}
|tháng=02
|năm=2011
{{Chờ xóa|lý do=Dịch máy}}
{{Infobox Military Conflict
|conflict=Trận Lübeck