Khác biệt giữa các bản “Chỉ số giá tiêu dùng”

Việc tính toán CPI ở [[Việt nam]] do [[Tổng cục Thống kê]] đảm nhiệm. Quyền số để tính CPI được xác định năm [[2000]] và bắt đầu áp dụng từ tháng 7 năm [[2001]]. Quyền số này dựa trên kết quả của hai cuộc điều tra là ''Điều tra mức sống dân cư Việt nam 1997-1998'' và ''Điều tra kinh tế hộ gia đình năm 1999''. Điều đáng chú ý là quyền số của nhóm hàng Lương thực - Thực phẩm chiếm tới 47,9% trong khi Văn hoá - Thể thao - Giải trí chỉ chiếm 3,8%.
 
==Xem thêm==
*[[Chỉ số giá sản xuất]]
*[[Lạm phát]]
== Tham khảo ==
* Kinh tế vĩ mô - Chương trình sau đại học và phát triển kinh tế địa phương, Trường Đại học kinh tế quốc dân năm 2005.
4.178

lần sửa đổi