Khác biệt giữa các bản “Chỉ số giá tiêu dùng”

== Phương pháp tính chỉ số giá tiêu dùng ==
Để tính toán chỉ số giá tiêu dùng người ta tính [[số bình quân gia quyền]] theo [[công thức Laspeyres]] của giá cả của kỳ báo cáo (kỳ ''t'') so với kỳ cơ sở. Để làm được điều đó phải tiến hành như sau:
:1. Cố định [[giỏ hàng hoáhóa]]: thông qua điều tra, người ta sẽ xác định lượng hàng hoá, dịch vụ tiêu biểu mà một người tiêu dùng điển hình mua.
:2. Xác định giá cả: thống kê giá cả của mỗi mặt hàng trong giỏ hàng hoá tại mỗi thời điểm.
:3. Tính chi phí (bằng tiền) để mua giỏ hàng hoá bằng cách dùng số lượng nhân với giá cả của từng loại hàng hoá rồi cộng lại.
4.178

lần sửa đổi