Khác biệt giữa các bản “Nghịch đảo phép nhân”

Vui sẽ.com
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Vui sẽ.com)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Từ ''nghịch đảo'' (reciprocal) được sử dụng rộng rãi trong tiếng Anh từ bản in thứ ba của ''[[Encyclopædia Britannica]]'' (1797) để mô tả hai số có tích bằng 1; thể hiện bằng hình học trong tỷ lệ nghịch được mô tả như ''reciprocall'' trong một bản dịch năm 1570 tác phẩm của [[Euclid]], ''[[Cơ sở (Euclid)|Elements]]''.<ref>" In equall Parallelipipedons the bases are reciprokall to their altitudes".</ref>
 
Trong các cụm từ ''nghịch đảo phép nhân'', từ ''phép nhân'' thường được bỏ qua và sau đó ngầm hiểu (trái ngược với [[nghịch đảo phép cộng]]). Nghịch đảo phép nhân có thể được xác định qua nhiều miền toán học  cũng như các số. Trong những trường hợp này, có thể xảy ra trường hợp {{Nowrap|''ab'' ≠ ''ba''}}; khi đó từ "nghịch đảo" sex bay by nha hãy truy cap vao sẽsex.com nha
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh