Khác biệt giữa các bản “Trận Issus”

Trong bối cảnh của nghệ thuật Hy Lạp cổ đại, kiến ​​trúc, và văn hóa, Hy Lạp thời kỳ Hy Lạp hóa tương ứng với khoảng thời gian giữa cái chết của Alexandros Đại đế năm 323 TCN và sự thôn tính các vùng đất của Hy Lạp cổ đại của Rome vào năm 146 TCN
(Trong bối cảnh của nghệ thuật Hy Lạp cổ đại, kiến ​​trúc, và văn hóa, Hy Lạp thời kỳ Hy Lạp hóa tương ứng với khoảng thời gian giữa cái chết của Alexandros Đại đế năm 323 TCN và sự thôn tính các vùng đất của Hy Lạp cổ đại của Rome vào năm 146 TCN)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
lãnh thổ thay đổi=Alexandros thôn tính được miền Nam [[Tiểu Á]].|
kết quả=Liên quân Hy Lạp chiến thắng.|
combatant1=[[VươngHy quốcLạp Macedoniathời kỳ Hy Lạp hóa|MacedoniaHy Lạp]] <br /> [[(Liên minh Kórinthos]])|
combatant2=[[Nhà Achaemenes|Ba Tư]]<br>Lính đánh thuê [[Hy Lạp]]|
commander1=[[Alexandros Đại đế]]|