Khác biệt giữa các bản “Niên biểu hóa học”

n (Thêm liên kết)
 
; Năm 1805
: [[Joseph Louis Gay-Lussac]] phát hiện ra rằng nước được cấu thành từ hai phần hydro và một phần oxy theo thể tích.<ref>{{cite web|title = The Human Face of Chemical Sciences | publisher = Chemical Heritage Foundation | year = 2005 }}Missing or empty <code style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;">&#x7C;url=</coderef> ([//en.wikipedia.org/wiki/Help:CS1_errors%23cite_web_url help])
[[Category:Pages using web citations with no URL|Category:Pages using web citations with no URL]]</ref>
 
; Năm 1808
394

lần sửa đổi