Khác biệt giữa các bản “Niên biểu hóa học”

 
; Năm 1808
: Joseph Louis Gay-Lussac thu thập và phát hiện ra một số thành phần hóa học và vật lý của không khí và các khí khác, bao gồm cả các bằng chứng thực nghiệm từ định luật Boyle và Charles, và các mối quan hệ giữa mật độ và thành phần của các khí.<ref name="JLGL">{{cite web | title = December 6 Births | work = Today in Science History | publisher = Today in Science History | year = 2007 | url = http://www.todayinsci.com/12/12_06.htm | accessdate = 2007-03-12}}</ref>
 
; Năm 1808
 
; Năm 1808
: [[Jöns Jacob Berzelius|Jöns Jakob Berzelius]]<nowiki/>xuất bản ''Lärbok i Kemien'' (tạm dịch: ''Sách giáo khoa Hóa học'') trong đó ông đề xuất các [[ký hiệu hóa học]] hiện đại và các khái niệm về [[Nguyên tử khối|khối lượng tương đối của nguyên tử]].<ref name=JLGL>{{cite web | title = DecemberJöns 6Jakob BirthsBerzelius | work = TodayChemical inAchievers: ScienceThe HistoryHuman |Face publisherof =Chemical Today in Science HistorySciences | yearpublisher = 2007Chemical |Heritage url = http://www.todayinsci.com/12/12_06.htmFoundation | accessdateyear = 2007-03-122005 }}</ref>
 
; Năm 1811
394

lần sửa đổi