Khác biệt giữa các bản “Niên biểu hóa học”

n
 
; Năm 1808
: John Dalton xuất bản ''New System of Chemical Philosophy'' (tạm dịch: ''Hệ thống mới của Triết học Hóa học''), trong đó bao gồm mô tả khoa học hiện đại đầu tiên về thuyết nguyên tử, và mô tả rõ ràng về[[ định luật bội số tỷ lệ]].<ref name=dalton>{{cite web | title = John Dalton | work = Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences | publisher = Chemical Heritage Foundation | year = 2005 }}</ref>
 
; Năm 1808
394

lần sửa đổi