Khác biệt giữa các bản “Niên biểu hóa học”

 
; Năm 1808
: John Dalton xuất bản ''New System of Chemical Philosophy'' (tạm dịch: ''Hệ thống mới của Triết học Hóa học''), trong đó bao gồm mô tả khoa học hiện đại đầu tiên về thuyết nguyên tử, và mô tả rõ ràng về [[ định luật bội số tỷ lệ]].<ref name=dalton>{{cite web | title = John Dalton | work = Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences | publisher = Chemical Heritage Foundation | year = 2005 }}</ref>
 
; Năm 1808
 
; Năm 1825
: [[Friedrich Wöhler]] và[[ Justus von Liebig]] đã khám phá ra và có cách giải thích được chấp nhận đầu tiên về [[đồng phân]], khái niệm trước đó được đặt tên bởi Berzelius. Khi nghiên cứu [[Axit isoxyanic|axit xyanic]] và [[axit fulminic]], họ đã suy luận chính xác rằng các đồng phân được hình thành bởi sự sắp xếp khác nhau của các nguyên tử trong cùng một cấu trúc phân tử.<ref name=wohlerliebig>{{cite web | title = Justus von Liebig and Friedrich Wöhler | work = Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences | publisher = Chemical Heritage Foundation | year = 2005 }}</ref>
 
; Năm 1827
 
; Năm 1828
: Friedrich Wöhler tổng hợp được [[urê]], từ đó kết luận rằng hợp chất hữu cơ thể được sản xuất từ những vật liệu vô cơ, bác bỏ lý thuyết về sức sống.<ref name=wohlerliebig/>
 
; Năm 1832
: Friedrich Wöhler và Justus von Liebig khám phá và giải thích các [[nhóm chức]] và [[gốc tự do]] liên quan đến hóa học hữu cơ.<ref name=wohlerliebig/>
 
; Năm 1840
 
; Năm 1857
: [[August Kekulé|Friedrich August Kekulé von Stradonitz]] đề xuất rằng [[cacbon]] có hóa trị IV, hoặc tạo thành chính xác bốn liên kết hóa học.<ref name="kekule">{{cite web | title = Archibald Scott Couper and August Kekulé von Stradonitz | work = Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences | publisher = Chemical Heritage Foundation | year = 2005 }}Missing or empty <code style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;">&#x7C;url=</coderef> ([//en.wikipedia.org/wiki/Help:CS1_errors%23cite_web_url help])
[[Category:Pages using web citations with no URL|Category:Pages using web citations with no URL]]</ref>
 
; 1859-1860
 
; Năm 1862
: [[Alexandre-Emile Béguyer de Chancourtois]] ra mắt vòng xoắn Tellua (telluric helix), một phiên bản sơ khai ba chiều của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.<ref name="periodic">{{cite web | title = The Periodic Table | publisher = The Third Millennium Online | url = http://www.3rd1000.com/history/periodic.htm | accessdate = 2007-03-24}}</ref>
 
; Năm 1864
: John Newlands đề xuất định luật quãng tám, một tiền thân của [[định luật tuần hoàn]].<ref name=periodic/>
 
; Năm 1864
: Lothar Meyer phát triển một phiên bản sơ khai của bảng tuần hoàn, với 28 nguyên tố được sắp xếp theo hóa trị.<ref name="meyermendeleev">{{cite web | title = Julius Lothar Meyer and Dmitri Ivanovich Mendeleev | work = Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences | publisher = Chemical Heritage Foundation | year = 2005 }}Missing or empty <code style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;">&#x7C;url=</coderef> ([//en.wikipedia.org/wiki/Help:CS1_errors%23cite_web_url help])
[[Category:Pages using web citations with no URL|Category:Pages using web citations with no URL]]</ref>
 
; Năm 1864
 
; Năm 1865
: Friedrich August Kekulé von Stradonitz, dựa một phần vào nghiên cứu của Loschmidt và một vài người khác, thiết lập cấu trúc của benzen như là một vòng có sáu nguyên tử carbon với các [[liên kết đơn]] và đôi xen kẽ.<ref name=kekule/>
 
; Năm 1865
 
; 1869
: [[Dmitri Ivanovich Mendeleev|Dmitri Mendeleev]] công bố bảng tuần hoàn hóa học hiện đại đầu tiên với 66 nguyên tố đã biết được sắp xếp theo khối lượng nguyên tử. Điểm nổi bật của bảng tuần hoàn là khả năng dự đoán chính xác đặc tính của các nguyên tố chưa được khám phá.<ref name=periodic/><ref name=meyermendeleev/><ref name=meyermendeleev/>
 
; 1873
: Jacobus Henricus van ‘t Hoff và [[Joseph Achille Le Bel]], làm việc độc lập với nhau, phát triển một mô hình của liên kết hóa học nhằm giải thích các thí nghiệm về tính bất đối xứng của Pasteur cũng như đưa ra một nguyên nhân vật lý cho các [[phân cực quay|hoạt động quang học]] của các hợp chất quang hoạt (chiral compounds).<ref>{{cite web | title = Jacobus Henricus van't Hoff | work = Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences | publisher = Chemical Heritage Foundation | year = 2005 }}Missing or empty <code style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;">&#x7C;url=</coderef> ([//en.wikipedia.org/wiki/Help:CS1_errors%23cite_web_url help])
[[Category:Pages using web citations with no URL|Category:Pages using web citations with no URL]]</ref>
 
; Năm 1876
 
; Năm 1883
: [[Svante Arrhenius]] phát triển lý thuyết ion để giải thích độ dẫn điện trong chất điện li.<ref>{{cite web | title = Svante August Arrhenius | work = Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences | publisher = Chemical Heritage Foundation | year = 2005 }}Missing or empty <code style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;">&#x7C;url=</coderef> ([//en.wikipedia.org/wiki/Help:CS1_errors%23cite_web_url help])
[[Category:Pages using web citations with no URL|Category:Pages using web citations with no URL]]</ref>
 
; Năm 1884
 
; Năm 1897
: [[Joseph John Thomson|J. J. Thomson]] phát hiện ra [[electron]] bằng cách sử dụng ống tia âm cực.<ref>{{cite web | title = Joseph John Thomson | work = Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences | publisher = Chemical Heritage Foundation | year = 2005 }}Missing or empty <code style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;">&#x7C;url=</coderef> ([//en.wikipedia.org/wiki/Help:CS1_errors%23cite_web_url help])
[[Category:Pages using web citations with no URL|Category:Pages using web citations with no URL]]</ref>
 
; Năm 1898
 
; Năm 1898
: [[Marie Curie|Maria Sklodowska-Curie]] và [[Pierre Curie]] cô lập [[radi]] và [[poloni]] từ uraninit.<ref>{{cite web | title = Marie Sklodowska Curie | work = Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences | publisher = Chemical Heritage Foundation |year=2005}}Missing or empty <code style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;">&#x7C;url=</coderef> ([//en.wikipedia.org/wiki/Help:CS1_errors%23cite_web_url help])
[[Category:Pages using web citations with no URL|Category:Pages using web citations with no URL]]</ref>
 
; Năm 1900
: [[Ernest Rutherford]] phát hiện ra nguồn [[phóng xạ]] là các nguyên tử đang phân rã, phát minh ra nhiều thuật ngữ cho các loại bức xạ.<ref name="rutherford">{{cite web | title = Ernest Rutherford: The Nobel Prize in Chemistry 1908 | work = Nobel Lectures, Chemistry 1901–1921 | publisher = Elsevier Publishing Company | year = 1966 | url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1908/rutherford-bio.html | accessdate = 2007-02-28}}</ref>
 
== Thế kỷ 20 ==
394

lần sửa đổi