Khác biệt giữa các bản “Niên biểu hóa học”

không có tóm lược sửa đổi
 
; Năm 1661
: [[Robert Boyle]] xuất bản ''The Chymist Sceptical'', một tác phẩm chính luận về sự khác biệt giữa thuật giả kim và hóa học. Nó bao gồm một số ý tưởng hiện đại sớm nhất về [[nguyên tử]],[[ phân tử]] và [[phản ứng hóa học]]; và đánh dấu sự bắt đầu của hóa học hiện đại.<ref name="Boyle">{{cite web | title = Robert Boyle | work = Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences | publisher = Chemical Heritage Foundation | year = 2005 }}Missing or empty <code style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;">&#x7C;url=</coderef> ([//en.wikipedia.org/wiki/Help:CS1_errors%23cite_web_url help])
[[Category:Pages using web citations with no URL|Category:Pages using web citations with no URL]]</ref>
 
; Năm 1662
394

lần sửa đổi