Khác biệt giữa các bản “Niên biểu hóa học”

không có tóm lược sửa đổi
 
; Năm 360 trước Công nguyên
: [[Platon|Plato]] đưa ra thuật ngữ ‘nguyên tố cổ điển’ (''stoicheia'') và trong cuốn sách đối thoại [[Timaeus (dialogue)|Timaeus]] của mình, trong đó có nhắc đến thành phần của vật chất vô cơ và hữu cơ và là một khảo luận sơ bộ về hóa học, cũng đưa ra giả thuyết rằng hạt nhỏ nhất của mỗi nguyên tố có một dạng hình học đặc biệt: khối tứ diện (lửa), [[khối bát diện]] (không khí), [[khối hai mươi mặt]] (nước), and khối lập phương (đất).<ref>{{cite web|last=Hillar|first=Marian|year=2004|url=http://www.socinian.org/aristotles_de_anima.html|title=The Problem of the Soul in Aristotle's De anima|publisher=NASA WMAP|accessdate=2006-08-10|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20060909004214/http://www.socinian.org/aristotles_de_anima.html|archivedate=2006-09-09|df=}}</ref>
 
; Năm 350 trước Công nguyên
394

lần sửa đổi