Khác biệt giữa các bản “Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ”

 
Quyền đầu phiếu đối với người bản xứ khá khắt khe. Cử tri phải 25 tuổi trở lên và đạt những tiêu chuẩn như:<ref>Brocheur. Phụ lục 3. tr 385</ref>
#Địa chủ đóng 10 [[đồng bạc Đông Dương|''piastre'']] trở lên thuế ruộng
#Thương gia
#Đậu bằng ''primaire supérieur'' hoặc cao hơn