Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trận Lübeck”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Bị chặn đường đến Oder, tướng Blücher dẫn quân quay đầu chạy về phía tây, và bị các thống chế Murat, Bernadotte và Soult đuổi đánh. Sau một số trận đánh cản hậu khá thành công, quân của Blücher dùng vũ lực để tiến vào thành phố trung lập Lübeck, tại đó họ chiếm giữ các vị trí phòng thủ. Binh sĩ của Bernadotte đã đột phá qua tuyến phòng thủ phía Bắc của thành phố và đánh tan các cánh quân đối diện với quân của Murat và Soult. Blücher kịp chạy thoát khỏi thành phố, nhưng hầu hết các bộ tham mưu của ông bị bắt và quân Phổ đã chịu thương vong rất lớn. Người Pháp đã cướp phá tàn bạo thành phố Lübeck trong và sau trận chiến. Ngày hôm sau, quân Pháp đã chặn được số quân Phổ còn lại trước biên giới Đan Mạch và buộc Blücher phải đầu hàng.
 
The French captured a small [[Sweden|Swedish]] force during the battle. Bernadotte's respectful treatment of its officers and soldiers led to that Scandinavian nation offering its crown to the French marshal, almost four years after this battle.
 
Quân Pháp đã bắt sống một số lượng nhỏ lính [[Thụy Điển]] trong trận này. Cách đối xử tôn trọng của Bernadotte đối với các sĩ quan và binh lính Thụy Điển đã góp phần dẫn đến việc quốc gia Bắc Âu này trao vương miện cho vị Thống chế Pháp, vào khoảng gần bốn năm sau đó.