Khác biệt giữa các bản “Lậu mủ”

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox Disease
{{Mã bệnh
| Name = Lậu mủ = Gonorrhea
| Image = SOA-gonorroe-maleSheMayLookCleanBut.jpg
| Caption = Áp phích tuyên truyền của chính phủ Mỹ về bệnh lậu và các [[bệnh lây truyền qua đường tình dục]] khác.
| Caption =
| ICD10DiseasesDB = A54
| ICD10 = A54
| ICD9 = {{ICD9|098}}
| MeshID = D006069
| ICDO =
}}
| OMIM =
{{Bảng phân loại
| MedlinePlus = 007267
| name = Neisseria gonorrhoeae
| eMedicineSubj = article
| color = lightgrey
| eMedicineTopic = 782913
| image = Neisseria_gonorrhoeae_01.png
| MeshID = D006069
| image_width = 240px
| image_caption = ''Neisseria gonorrhoeae'' cultured on two different media types.
| regnum = [[Vi khuẩn|Bacteria]]
| phylum = [[Proteobacteria]]
| classis = [[Beta Proteobacteria]]
| ordo = [[Neisseraceae|Neisseriales]]
| familia = [[Neisseriaceae]]
| genus = ''[[Neisseria]]''
| species = '''''N. gonorrhoeae'''''
| binomial = ''Neisseria gonorrhoeae''
| binomial_authority = Zopf, 1885
| synonyms = ''Gonococcus'' <small>[[Albert Ludwig Sigesmund Neisser|Neisser]] 1879</small>
}}
Bệnh '''lậu mủ''' (hay ''lậu'') là một trong những [[bệnh lây truyền qua đường tình dục]] hàng đầu trên thế giới, do [[vi khuẩn]] [[Gram âm]] ''[[Neisseria gonorrhoeae]]'' gây ra.