Khác biệt giữa các bản “Tôn Tẫn”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Bàng Quyên cùng học binh pháp với Tôn Tẫn. Sau khi học xong, Bàng Quyên vì ham công danh phú quý nên xin Quỷ Cốc tiên sinh xuống núi trước để tìm công danh, được làm quan [[Ngụy (nước)|nước Ngụy]]. Tuy nhiên ông tự cho rằng mình không giỏi bằng Tôn Tẫn, con cháu của vị tướng nổi tiếng [[Tôn Vũ]]. Để triệt hạ bạn học, Bàng Quyên cho người mời Tôn Tẫn đến nước Ngụy rồi vu tội cho khiến Tôn Tẫn bị chặt xương hai đầu gối và bị thích lên mặt để Tôn Tẫn phải giấu mình không thể ra làm tướng. Cái tên Tẫn (臏, hình phạt chặt xương đầu gối)<ref>[http://www.vietnamtudien.org/hanviet/hv_timchu.php?unichar=%E8%87%8F Hán Việt từ điển trích dẫn]</ref> của Tôn chính là xuất phát từ sự kiện này.<ref>{{chú thích sách|url=http://books.google.com/books?id=k9jNwaVUFoQC&pg=RA1-PA36&dq=Pang+Juan&as_brr=3&ei=sQrkSvHFCYKCzgS2kKGTDA&hl=fr#v=onepage&q=Pang%20Juan&f=false|pages=136|title=Executive EQ: emotional intelligence in leadership and organizations|author=Robert K. Cooper, Ayman Sawaf|year=1998|isbn=0399524045|publisher=Perigee}}</ref>
 
Tôn Tẫn uất ức nên tự tay bóp zái mà chết.
 
=== Sang nước Tề ===
2

lần sửa đổi