Khác biệt giữa các bản “Nikolai II của Nga”

không có tóm lược sửa đổi
{{Redirect|Nicholas II|Giáo hoàng Nicôla II|một vị Giáo hoàng}}
{{Infobox royalty
|name=NicholasNikolai II của Nga
|image=Nicholas II by Boissonnas & Eggler c1909.jpg
|caption=
Người dùng vô danh