Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội”

ên{{Trường học
| Tên = Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
| Tên gọi khác = Trường Đại học Kinh tế, UEB
* Kế toán
* Quản trị Kinh doanh
 
;Ngành đào tạo cử nhân bằng kép:
 
* Kinh tế dành cho sinh viên Khoa Luật
* Kinh tế Phát triển dành cho sinh viên Khoa Luật
;* Kinh tế Phát triển dành cho sinh viên ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên của Trường ĐHKHTN
 
* Kinh tế Quốc tế dành cho sinh viên Trường ĐHKT
* Kinh tế Quốc tế dành cho sinh viên Trường ĐHNN
* Kinh tế Quốc tế
* Kinh tế Chính trị
* Quản trị Kinh doanh (định hướng nghiên cứu)
* Quản trị Kinh doanh (định hướng thực hành)tế
* Quản lý Kinh tế (định hướng nghiên cứu)
* Quản lý Kinh tế (định hướng thực hành)
* Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp
* Quản trị các tổ chức tài chính
* Quản lý Kinh tế
 
==Lịch sử ==
==Chất lượng đào tạo ==
 
===Đội ngũ giảng viên ===
Tính đến tháng 8 năm 2017, trường có 101 giảng viên. Trong đó có 1 [[Giáo sư (Việt Nam)|giáo sư]], 23 [[Giáo sư|phó giáo sư]], 48 [[tiến sĩ]] và 29 [[thạc sĩ]].<ref>{{Chú thích web|url=http://ueb.edu.vn/Uploads/Article/hothithuonghuyen/2017_8/File/Bieu%20mau%2023.pdf|title=Báo cáo công khai của trường}}</ref>
 
=== Chất lượng đầu ra thực tế ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+Chất lượng đầu ra thực tế tính theo các ngành có thời gian tốt nghiệp vào năm 2016 <ref>{{Chú thích web|url=http://ueb.edu.vn/Sub/21/newscategory/1323/bck_nam.htm|title=Báo cáo 3 công khai của trường UEB}}</ref>
!Cấp bậc đào tạo
!Số lượng nhập học
!Số lượng tốt nghiệp đúng hạn
!Số lượng tốt nghiệp loại xuất sắc
!Tỉ lệ người học thu nhập trên 10 triệu VNĐ
!Tỉ lệ có việc làm sau khi ra trường 1 năm
|-
|Đại học
|324 người
|291 người
|17
|3,6%
|91%
|-
|Thạc sĩ
|796 người
|697 người
| rowspan="2" |Trường không khảo sát ở bậc đào tạo này
|100%
|100%
|-
|Tiến sĩ
|18 người
|11 người
|100%
|100%
|}
 
==Lịch sử==
Trường được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 6/3/2007 của [[Thủ tướng Chính phủ]]. <ref>{{chú thích web | url = http://baochinhphu.vn/Giao-duc/Ky-niem-10-nam-thanh-lap-Truong-DH-Kinh-te-DHQGHN/322182.vgp | tiêu đề = Kỷ niệm 10 năm thành lập Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN | author = | ngày = | ngày truy cập = 22 tháng 3 năm 2018 | nơi xuất bản = Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ | ngôn ngữ = }}</ref> Trường đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi lịch sử và có khởi nguyên từ Khoa Kinh tế Chính trị thuộc trường Đại học Tổng hợp Hà Nội từ năm 1974.
 
Tháng 11 năm 1974, trường hình thành từ khoa Kinh tế Chính trị trực thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau đó đến tháng 9 năm 1995, khoa Kinh tế lại trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN. Vào tháng 7 năm 1999, khoa trực thuộc ĐHQGHN. Cuối cùng đến tháng 3 năm 2007, trường Đại học Kinh tế thành lập từ khoa Kinh Tếtế và trực thuộc ĐHQGHN.
 
==Cơ cấu tổ chức==
;Phó hiệu trưởng
* PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân
* PGS.TS. Nguyễn Anh Thu
* TS. Phạm Minh Tuấn
* TS. Nguyễn Anh Thu
 
===Các phòng, ban, bộ phận chức năng===
 
* Phòng Hành chính - Tổng hợp
* Phòng Đào tạo:
* Phòng phụ trách Phòng Kế hoạch - Tài chính
* Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển
* Phòng Chính trị và Công tác sinh viên
* Phòng Thanh tra và Pháp chế
* Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu
* Trưởng Bộ phận Tạp chí - Xuất bản
 
==Chất= lượngCác đơn vị đào tạo: ===
 
===Các khoa ===
* Khoa Tài chính - Ngân hàng
* Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế
* Khoa Kinh tế Phát triển
* Khoa Kế toán - Kiểm toán
 
=== Các viện, trung tâm trực thuộc===
* Viện Quản trị Kinh doanh
 
=== Các đơn vị nghiên cứu và dịch vụ: ===
 
* Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách
* Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển
* Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
* Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
* Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý
 
==Nghiên cứu khoa học==
Người dùng vô danh