Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội”

 
[[Thể loại:Đại học Việt Nam]]
[[Thể loại:Đại học nghiên cứu và ứng dụng]]
[[Thể loại:Đại học công lập Việt Nam]]
[[Thể loại:UEB-VNU]]
[[Thể loại:Đại học năng động]]
[[Thể loại:Trường đại học kinh tế tại Hà Nội]]
[[Thể loại:Đại học hàng đầu về kinh tế]]
Người dùng vô danh