Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội”

 
==Những cựu sinh viên thành đạt==
* [[Nguyễn Xuân Thắng|GS.TS Nguyễn Xuân Thắng]] - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
* PGS[http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/tieusulanhdao?personProfileId=7998&govOrgId=2856 GS.TS Phùng Xuân Nhạ] - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo
* [http://www.vass.gov.vn/noidung/gioithieu/cocautochuc/Pages/bai-viet-cho-canbo.aspx?CanBoID=1&ItemID=4 GS.TS Nguyễn Quang Thuấn] - Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam
* PGS.TS [http://vef.vn/2009/12/30/2009-12-30-pgs-ts-tran-dinh-thien-vien-truong-vien-kinh-te-viet-nam/ Trần Đình Thiên] - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam
* [http://www.ancuucity.com.vn/index.php/img-hue/hoi-dong-quan-tri.html Lê Tự Minh] - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư IMG
 
== Tham khảo ==
8

lần sửa đổi