Khác biệt giữa các bản “Hàn Đức”

TQ diễn nghĩa ko dùng làm nguồn được
(Hàn Đức tướng quân)
 
(TQ diễn nghĩa ko dùng làm nguồn được)
{{thiếu nguồn gốc}}
{{sơ khai}}
'''Hàn Đức''' (chữ Hán:韓德, Bính âm: Han De, ?-227) là một võ tướng người Tây Lương của [[nhà Ngụy]] trong thời [[Tam Quốc]] trong [[lịch sử Trung Quốc]] và cũng là một nhân vật trong tiểu thuyết lịch sử [[Tam Quốc diễn nghĩa]] của [[nhà văn]] [[La Quán Trung]]. Hàn Đức được biết đến thông qua tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa với bối cảnh của cuộc chiến tranh Bắc phạt của thừa tướng nhà [[Thục Hán]] là [[Gia Cát Lượng]] khi ông này dẫn quân chinh phạt nhà Ngụy và Hàn Đức cùng bốn người con đã giao chiến với danh tướng [[Triệu Vân]] khi ông này đã [[60]] tuổi, trong trận đó, Triệu Vân đã giết năm người con của Hàn Đức và bản thân Hàn Đức sau này cũng bị tử trận dưới tay Triệu Vân vào năm 227.
 
== ThânTrong thế,Tam ngoạiquốc hìnhdiễn nghĩa ==
=== Thân thế, ngoại hình ===
Tam Quốc diễn nghĩa hồi 92 cho biết Hàn Đức là đại tướng ở [[Tây Lương]], ông được coi là có sức khỏe địch nổi muôn người, sử búa khai sơn cực giỏi, được tin quân Thục tiến đánh, ông đã dẫn tám vạn quân Tây Khương ra mắt [[Hạ Hầu Mậu]] và đề nghị được làm tiên phong. Hạ Hầu Mậu trọng thưởng và cho làm tiên phong.
 
=== Đụng độ với quân Thục ===
Hàn Đức dẫn 8 vận quân Tây Lương cùng bốn người con đều tinh thông võ nghệ, giỏi cung ngựa. Hai bên dàn trận. Đức ra ngựa, bốn con sắp hàng hai bên và khiêu chiến Triệu Vân, bốn người con lần lượt giao chiến với Triệu Vân và bị giết chết. Hàn Đức thấy bốn con cùng bị về tay Triệu Vân, "ruột gan như xé", xông ngay vào trận. Triệu vân quá anh dũng nên quân Tây Lương thua chạy. Hàn Đức suýt nữa bị Triệu Vân bắt sống, phải bỏ áo giáp, đi chân không, mới trốn thoát.
 
Sau đó Hàn Đức về báo cáo lại với Hạ Hầu Mậu và dẫn quân tái chiến tại núi Phượng Minh, Hàn Đức vì muốn báo thù cho con nên xung phong đấu với Triệu Vân, ông vác búa khai sơn, tế ngựa xốc vào chém Triệu Vân. Tuy vậy, đánh được "vài ba hiệp" thì Triệu Vân lại đâm chết Hàn Đức. Nói chung, Hàn Đức chết vì đối thủ của mình quá dũng mãnh, dù vậy thì đây cũng là một cái chết của võ tướng nơi sa trường.
 
== Gia đình ==
Theo Tam Quốc diễn nghĩa thì Hàn Đức có 04 người con là
* Hàn Anh (Han Ying, chữ Hán: 韓瑛)
* Hàn Giao (Han Yao, chư Hán: 韓瑤)
* Hàn Quỳnh (Han Qiong, chữ Hán:韓瓊)
* Hàn Kỳ (Han Qi, chữ Hán: 韓琪)
 
== Trong điện ảnh ==
61.849

lần sửa đổi