Khác biệt giữa các bản “Hàn Đức”

không có tóm lược sửa đổi
(TQ diễn nghĩa ko dùng làm nguồn được)
{{thiếu nguồn gốc}}
{{sơ khai}}
'''Hàn Đức''' (chữ Hán:韓德, Bính âm: Han De, ?-227) là một võ tướng người Tây Lương của [[nhà Ngụy]] trong thời [[Tam Quốc]] trong [[lịch sử Trung Quốc]]{{fact}} và cũng là một nhân vật trong tiểu thuyết lịch sử [[Tam Quốc diễn nghĩa]] của [[nhà văn]] [[La Quán Trung]]. Hàn Đức được biết đến thông qua tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa với bối cảnh của cuộc chiến tranh Bắc phạt của thừa tướng nhà [[Thục Hán]] là [[Gia Cát Lượng]] khi ông này dẫn quân chinh phạt nhà Ngụy và Hàn Đức cùng bốn người con đã giao chiến với danh tướng [[Triệu Vân]] khi ông này đã [[60]] tuổi, trong trận đó, Triệu Vân đã giết năm người con của Hàn Đức và bản thân Hàn Đức sau này cũng bị tử trận dưới tay Triệu Vân vào năm 227.
 
== Trong Tam quốc diễn nghĩa ==
Hàn Đức được biết đến thông qua tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa với bối cảnh của cuộc chiến tranh Bắc phạt của thừa tướng nhà [[Thục Hán]] là [[Gia Cát Lượng]] khi ông này dẫn quân chinh phạt nhà Ngụy và Hàn Đức cùng bốn người con đã giao chiến với danh tướng [[Triệu Vân]] khi ông này đã [[60]] tuổi, trong trận đó, Triệu Vân đã giết năm người con của Hàn Đức và bản thân Hàn Đức sau này cũng bị tử trận dưới tay Triệu Vân vào năm 227.
 
=== Thân thế, ngoại hình ===
Tam Quốc diễn nghĩa hồi 92 cho biết Hàn Đức là đại tướng ở [[Tây Lương]], ông được coi là có sức khỏe địch nổi muôn người, sử búa khai sơn cực giỏi, được tin quân Thục tiến đánh, ông đã dẫn tám vạn quân Tây Khương ra mắt [[Hạ Hầu Mậu]] và đề nghị được làm tiên phong. Hạ Hầu Mậu trọng thưởng và cho làm tiên phong.
61.849

lần sửa đổi