Khác biệt giữa các bản “Bắc Chu Vũ Đế”

Bắc Chu Vũ Đế tên thật là '''Vũ Văn Ung''' (宇文邕), biệt danh '''Nễ La Đột''' (禰羅突), là con trai thứ tư của [[Vũ Văn Thái]], một quyền thần thời [[Tây Ngụy]]. Mẹ ông là Sát Nô thị, người [[Tiên Ti]], khi đó là thiếp của Vũ Văn Thái. Ông được sinh ra vào năm [[543]], dưới thời [[Tây Ngụy]], lúc đó cha ông Vũ Văn Thái đang nhậm chức ở [[Đồng Châu]] (同州; nay là [[Vị Nam]], [[Thiểm Tây]]). Ông được đánh giá thông minh mẫn tiệp, hiểu biết lễ nghĩa. Năm [[554]], ông được [[Tây Ngụy Phế Đế]] Nguyên Khâm phong làm ''Phụ Thành quận công'' (辅城郡公).
 
Sau khi Vũ Văn Thái qua đời, người em họ [[Vũ Văn Hộ]] chấp chưởng quyền lực của dòng họ Vũ Văn, đã ép [[Tây Ngụy Cung Đế]] Nguyên Khuếch [[thiện nhượng]] cho anh trai ông là Vũ Văn Giác, tức '''Hiếu Mẫn Đế''', lập ra [[nhà Bắc Chu]]. Tuy vậy, Vũ Văn Giác không dùng Hoàng hiệu [[Hoàng đế]] mà tự xưng là '''Thiên vương''' (天王). Vũ Văn Ung được phong làm Phụ Thành quận vương, lĩnh chức Đại tướng quân, ra trấn giữ Đồng Châu.
 
Tuy Hiếu Mẫn Đế lên ngôi, nhưng Vũ Văn Hộ vẫn độc bá triều đình, điều khiển chính sự. Khi Hiếu Mẫn Đế âm mưu đảo chính, đoạt quyền từ tay người chú họ, Vũ Văn Hộ đã phế bỏ ông và ép phải tự sát. Sau đó, Vũ Văn Hộ tiếp tục lập người con trai khác của Vũ Văn Thái là Vũ Văn Dục lên ngôi, tức '''Chu Minh Đế'''.