Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

# {{bqx}} Không đủ tiêu chuẩn. [[Thành viên:Bongdentoiac|Bongdentoiac]] ([[Thảo luận Thành viên:Bongdentoiac|thảo luận]]) 08:36, ngày 12 tháng 2 năm 2011 (UTC)
# {{bqx}} Cường đo la còn bị xóa thì ông này đáng gì--[[Thành viên:Nhan Luong|天下无敌]] ([[Thảo luận Thành viên:Nhan Luong|thảo luận]]) 08:46, ngày 12 tháng 2 năm 2011 (UTC)
# {{bqx}} nhân vật không nổi bật.[[Thành viên:Jspeed1310|Jspeed1310]] ([[Thảo luận Thành viên:Jspeed1310|thảo luận]]) 10:35, ngày 12 tháng 2 năm 2011 (UTC)
;Giữ
;Ý kiến