Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Doãn Anh”

không có tóm lược sửa đổi
|tên= Nguyễn Doãn Anh|ngày sinh= {{ngày sinh và tuổi|1967|10|10}}
|ngày mất=
|hình=nguyendoananh.jpg
|chú thích hình=
|chức vụ = [[Tư lệnh]] [[Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội|Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội]]