Khác biệt giữa các bản “Đệ Tứ Cộng hòa Pháp”

không có tóm lược sửa đổi
|footnotes =
}}
{{Lịch sử Pháp}}
 
'''Đệ Tứ Cộng hòa Pháp''' ([[tiếng Pháp]]: ''Quatrième République'') là chính phủ cộng hòa tại [[Pháp]] từ năm 1946 tới năm 1958, được quy định bởi hiến pháp cộng hòa thứ tư. Đệ Tứ Cộng hòa được thành lập sau khi [[Chiến tranh thế giới thứ hai]] kết thúc để thay thế cho [[Đệ Tam Cộng hòa Pháp]]. Hiến pháp của nền cộng hòa thứ tư được thông qua vào ngày 13 tháng 10 năm 1946.