Khác biệt giữa các bản “Công sự”

hết biểu quyết. Giữ!
n
(hết biểu quyết. Giữ!)
{{Chất lượng kém
|ngày=18
|tháng=08
|năm=2006
}}
 
{{Tiêu bản:Di chuyển đến Wiktionary}}
'''Công sự''' là [[công trình quân sự]] dùng để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện vật chất, kho tàng, bảo đảm chỉ huy ổn định, nâng cao hiệu quả sử dụng [[vũ khí]] và phương tiện kỹ thuật [[quân sự]], chống các phương tiện sát thương của địch.