Khác biệt giữa các bản “Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai”

không có tóm lược sửa đổi
<div style="float:left; width:55%;">
 
{{Random portal component|header=''Bài viết chọn lọc''|subpage=Bài viết chọn lọc|max=1619|seed=1518}}
{{Random portal component|header=''Khí tài quân sự''|subpage=Thiết bị và phương tiện được chọn|max=6|seed=5}}
{{Random portal component|header=''Bài viết tiêu biểu''|subpage=Bài viết tiêu biểu|max=22|seed=21}}