Khác biệt giữa các bản “Lee Jun-ho (ca sĩ)”

|-
|1.     Unbeatable
| rowspan="11" |jypentertainment
|25/04/2012
|Junho (2PM) ft. Ngô Kiến Hào
|-
|2.     You’re the right one
|jypentertainment
|04/08/2014
|Junho (2PM) ft. Qi Wei (Thích Vy)
|-
|1.     HEY YOU
|jypentertainment
|12/08/2014
|
|-
|2.     Feel
|jypentertainment
|13/08/2014
|
|-
|3.     FEEL
|jypentertainment
|19/08/2014
|Live Video
|-
|4.     Fire
|jypentertainment
|08/09/2015
|Short Ver.
|-
|5.     SO GOOD
|jypentertainment
|13/09/2015
|
|-
|6.     FineMUSHUP
|2pm
|05/05/2017
|
|-
|7.     Ice Cream
|2pm
|25/06/2017
|
|-
|8.     Fine
|jypentertainment
|01/09/2017
|
|-
|79.     CANVAS
|jypentertainment
| rowspan="2" |11/09/2017
|
|-
|810.     Instant love
|jypentertainment
|
|-
|911.     Winter Sleep
|jypentertainment
|25/01/2018
|
31

lần sửa đổi