Khác biệt giữa các bản “Carl Wieman”

*[http://spot.colorado.edu/~cwieman/ Homepage của Carl Wieman ở Đại học Colorado]
*[http://www.patentgenius.com/inventor/WiemanCarlE.html Carl E. Wieman patents] at Patent Genius
{{sơ khai tiểu sử}}
 
{{Sơ khai vật lý}}
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
{{Người đoạt giải Nobel Vật lý 2001-2025}}
 
{{Persondata
|NAME= Wieman, Carl Edwin