Khác biệt giữa các bản “Ngao Bái”

update
(kết cục)
(update)
Năm 1669, khi Ngao Bái vào cung yết kiến, Khang Hi ra lệnh cho đội thị vệ thân tín bắt giữ. Ông kể tội, cách chức Ngao Bái. Vì nể công lao từng cứu sống Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực, Khang Hi tha chết và giam Ngao Bái vào ngục, và lệnh bắt những người trong cùng vây cánh Ngao Bái.
 
Không lâu sau khi bị bắt giữ, Ngao Bái lâm bệnh chết trong ngục. Cả gia tộc của Ngao Bái đều bị đi lưu đày ngoài quan ngoại.
 
Có tin đồn Ngao Bái có quan hệ bất chính với vợ Khang Hy nên bị xử tử
 
== Trong [[Lộc đỉnh ký]] ==
Người dùng vô danh