Khác biệt giữa các bản “Tín hiệu”

Bổ sung nội dung
(Bổ sung nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Trong [[lý thuyết thông tin]], một chuyên ngành của [[toán học ứng dụng]] và [[kỹ thuật điện/điện tử]], '''tín hiệu''' là một đại lượng [[vật lý học|vật lý]] chứa đựng [[thông tin]] hay [[dữ liệu]] có thể truyền đi xa và tách ra thông tin ra được. Hầu hết các tín hiệu đáng quan tâm đều ở dạng các [[hàm số]], các [[phân bố]] hay các quá trình thay đổi [[ngẫu nhiên]] của [[thời gian]] hoặc [[vị trí]].
 
== Ví dụ về tín hiệu ==
Người dùng vô danh